Dit project wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van het Europees Sociaal Fonds.

BIKO West & RSL4Kids

Deze projecten hebben als doel om volwassenen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt toe te leiden naar de opleiding begeleider kinderopvang. Via een breed partnerschap werken we aan randvoorwaarden om de kans op een succesvol leertraject te maximaliseren.

Voor volwassen werkzoekenden én met interesse om aan de slag te gaan als kinderbegeleider baby’s en peuters.

Voorbereiding op de opleiding, ondersteuning tijdens de opleiding en het werkplekleren, begeleiding in de zoektocht naar een job.

  • Brugge
  • Kortrijk
  • Ieper

Binnen dit project bundelen we de expertise van Huis van het Leren, cvo MIRAS, CVO SVG, Argos, Felies, Mentor, De Blauwe Lelie, tAlternatief &VDAB.

Leerwinkel nam in het BIKO West project de rol van toeleider naar de opleiding kinderbegeleider baby’s en peuters op. Er werd een screeningsflow opgezet waarin aandacht geschonken werd aan mogelijke drempels en waarbij er ook mogelijke acties in kader van werk- en opleidingsexploratie ondernomen konden worden.

Learned lesson 1: Om de start in een opleiding van een cursist in een kwetsbare situatie te stimuleren, volstaat enkel toeleiding naar een opleiding niet. Indien mogelijk wordt er een screeningsflow gevolgd waarin idealiter een ruim partnerschap betrokken wordt.

Ter illustratie: een inleefmoment op de werkvloer, deelnemen aan een les, voorbereidende workshops/sessies om basisvaardigheden te versterken

Door het volgen van de screeningsflow start de volwassene met een opleiding met de juiste verwachtingen.
In de eerste weken van een opleiding wordt zeer veel informatie gegeven. Dit project leerde ons dat aandacht voor heldere communicatie en vooral voldoende herhaling in die eerste weken van de opleiding, essentieel is voor deze cursisten om niet overweldigd te worden.

Learned lesson 2: De kwetsbare cursist heeft nood aan een platform om om te gaan met nieuwe (en oude) drempels alsook begeleiding om versterkt te worden in zelfvertrouwen en zelfredzaamheid.

De cursist wordt tijdens de start van een opleiding geconfronteerd met een overload aan informatie en verwachtingen vanuit de school waardoor de cursist minder zelfzeker wordt. Tijdens het BIKO West project organiseerde Leerwinkel workshops, samen met de partners, om aandacht te hebben voor leervragen of basiscompetenties die indirect nodig zijn bij  het slagen van een opleiding.

Ter illustratie: kunnen werken met het online leerplatform van de school, leren omgaan met feedback, leren plannen, conflicthantering, een werkplek zoeken, …

Er zijn heel wat contextfactoren die invloed hebben op het al dan niet succesvol afwerken van een opleiding. Leerwinkel tracht drempels voor de start weg te werken, maar ook tijdens de opleiding kunnen nieuwe drempels zich voordoen of kunnen oude drempels terugkomen.

Learned lesson 3:  Het succesvol afronden van een opleidingstraject brengt opnieuw nieuwe uitdagingen en zorgen met zich mee.

De stap naar de werkvloer is opnieuw een onbekend domein voor de cursist in een kwetsbare situatie. Er komen heel wat vragen naar boven over de arbeidsmarkt, contracten, loon, combinatie privé-werk, … Het opgebouwde zelfvertrouwen tijdens de opleiding zakt terug. Het project voorzag zes maanden nazorg waarin hier aandacht voor was. De cursist is vaak niet op de hoogte van bestaande ondersteuningsmodaliteiten (vb: taalcoach op de werkvloer, ibo). Aandacht voor deze aspecten ook in de laatste fase van een opleiding, kan zorgen voor sterkere (en snellere) inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

Ter illustratie: sollicitatieweek op het einde van de opleiding met een fictief sollicitatiegesprek, nauwe opvolging na afstuderen