Wat is Leerwinkel?

Begeleiding op maat van de cliënt

Leerwinkel West-Vlaanderen is een initiatief dat zich richt op de verstrekking van informatie en advies over leren en studeren aan volwassenen in de provincie West-Vlaanderen. Leerwinkel kan je gids zijn door het opleidingslandschap. We bieden gratis en neutrale informatie waarmee je verdere stappen kan zetten. De dienstverlening vertrekt steeds vanuit de vraag van de klant. Neutraliteit, laagdrempeligheid en vertrouwelijkheid zijn de voornaamste werkingsprincipes.

Wat bieden we aan:

 • Informeren over specifieke opleidingen, cursussen en vormingen die beschikbaar zijn in de regio. 
 • Oriënteren bij het maken van een leer- of studiekeuze, zowel individueel als via groepsessies.
 • Opstellen van een traject op maat, rekening houdend met de persoonlijke situatie
 • Individuele begeleiding in een Leerwinkelpunt of via videogesprek.
 • Leervragen beantwoorden via telefoon, e-mail en face-to-face (op beurzen, in een leerwinkelpunt, ...)

Leerwinkel geeft gericht informatie over het opleidingslandschap en verwijst volwassenen door naar het meest gepaste leeraanbod of andere organisatie die kunnen ondersteunen bij het leer- en loopbaantraject.

Via diplomagelijkschakeling kan je een buitenlands diploma laten erkennen in Vlaanderen. Zo weet je welk studieniveau in België je buitenlandse diploma heeft. Leerwinkel West-Vlaanderen kan je informeren over de bevoegde instanties, de correcte procedure en de vereiste documenten hierbij. 

Hoe werken wij?

In onze begeleiding staat maatwerk centraal, maar een gesprek of begeleiding verloopt telkens volgens dezelfde fases, gebaseerd op de vijf loopbaancompetenties van Marinka Kuijpers: 

 • Kennismaking
 • Kwaliteiten en interessereflectie
 • Motievenreflectie
 • Werk- en opleidingsexploratie
 • Loopbaansturing
 • Netwerken

Hoe een afspraak verloopt is na te lezen in ons stappenplan.