Onze missie & visie

Huis van het Leren West-Vlaanderen voorziet leerloopbaanbegeleiding via haar basiswerking Leerwinkel, gericht op volwassenen en met een bijzondere aandacht voor kansengroepen. Leerloopbaanbegeleiding is een neutrale dienstverlening die volwassenen met een leervraag of leernood op weg helpt naar een passend opleidingsaanbod. Hierbij wordt objectieve informatie verstrekt over de leermogelijkheden die passen binnen de persoonlijke omstandigheden van de volwassene.

De begeleiding legt de link tussen:

  • de diverse opties binnen het brede en complexe landschap van het volwassenenonderwijs en –vorming
  • en de volwassene met zijn specifieke context

Vanuit deze basiswerking neemt Huis van het Leren een signaalfunctie op, alsook allerlei initiatieven met betrekking tot levenslang en levensbreed leren, met als doel de professionele en persoonlijke ontwikkeling van volwassenen te faciliteren. 

Concreet signaleert, initieert, ondersteunt, optimaliseert en ontwikkelt ze nieuwe dienstverlening door middel van partnerschappen, en speelt zo in op de leernoden van de volwassen populatie, vertrekkend vanuit:

  • Evoluties in de arbeidsloopbaan
  • Ontwikkelingen in de levensloop
  • Maatschappelijke veranderingen

Huis van het Leren neemt in de provincie West-Vlaanderen een liaisonfunctie op tussen partners in het ruime opleidingslandschap.