Dit project wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van Interreg2zeeën

SIREE

SIREE staat voor ‘Social Integration through Education & self-Employment’. Huis van het Leren begeleidt hierin een tiental meertalige ondernemers en werkt samen met CVO’s, hoger onderwijs en OKAN om via co-creatie tot concrete acties te komen om onderwijs toegankelijker te maken.

  • Voor opleidingsverstrekkers en cursisten/studenten die aan de hand van co-creatie samen acties willen ondernemen om integratie te bevorderen.
  • Voor (kandidaat-)ondernemers met een migratieachtergrond

Voorbereiding op de opleiding, ondersteuning tijdens de opleiding en het werkplekleren, begeleiding in de zoektocht naar een job.

  • Hoger onderwijs: Vives, Howest en cvo SNT
  • cvo MIRAS
  • OKAN Menen
  • Scala Oostende & Brugge
  • Schakelklas Roeselare
  • Schakelklas Kortrijk

Binnen dit project bundelen we de expertise van Huis van het Leren, Vives, University of Greenwich, Stad Mechelen, Adice, Middelberg, University-college Roosevelt & Arhus.