erasmus-logo

Dit project wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van Erasmus+

SILO

SILO staat voor ‘Social Integration Through Learning Orientation’. Samen met HNMKY uit Finland en het Leerwerkloket uit Nederland willen we onze expertise delen rond werkplekleren en de rol van werkplekleren tijdens het oriëntatieproces.

Voor professionelen, leerloopbaanbegeleiders die (jong)volwassenen oriënteren naar opleidingen en een meerwaarde zien in werkplekleren als oriëntatietool.

SILO (Social integration through learning orientation) verenigt drie ervaren organisaties in het werkveld van leerloopbaanbegeleiding. Binnen dit internationaal project zullen deze organisaties ervaringen en kennis delen omtrent leerloopbaanbegeleiding en werkplekleren als oriëntatietool. 

  • Delen van kennis en good practices rond leerloopbaanbegeiden met als doel andere leerloopbaanbegeleiders te inspireren en ideeën in de eigen werking te implementeren.
  • Delen van kennis en good practices omtrent verschillende doelgroepen, met als doel elkaar te inspireren en de eigen organisaties aan te passen. Doelgroepen omvatten NEET-jongeren, vluchtelingen, kortgeschoolden, … Elke partner heeft verschillende expertise die men kan inbrengen.
  • Kennis en good practices delen omtrent werkplekleren met als doel deze in de eigen werking te kunnen inzetten
  • Verminderen van ongelijkheid in de deelname aan levenslang leren
  • Verhogen van het aantal succesvolle leertrajecten voor kansengroepen
  • Delen van kennis en good practices van partner-organisaties die actief zijn in het werkveld van levenslang leren