Logo-Interreg_Vlaanderen-Nederland_NL-1024x441

Dit project wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van Interreg Vlaanderen Nederland en de Provincie West-Vlaanderen

LES

LES staat voor ‘Lerende Eu-regio Scheldemond. Met dit project wil Huis van het Leren duaal leren in het volwassenenonderwijs mee realiseren. Binnen dit project gaat het concreet om de opleiding computeroperator in het secundair volwassenenonderwijs.

Met het Lerende Euregio Scheldemond (LES) project maken 15 Vlaamse en Nederlandse organisaties samen werk van een groter, grensoverschrijdend arbeidspotentieel voor bedrijven en een ruimere arbeidsmarkt voor studenten. Het LES project zet in op een betere afstemming en een nauwere samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen, onder andere via werkplekleren in technische opleidingen en in de zorg. .

Aan beide zijden van de grens tussen Vlaanderen en Nederland heerst er een grote krapte op de arbeidsmarkt voor beroepen met technische- en zorgprofielen. Werkplekleren kan een oplossing bieden om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Jongeren zijn door het werkplekleren beter voorbereid op de arbeidsmarkt terwijl bedrijven toegang hebben tot technische profielen met competenties die aansluiten bij hun noden.

cvo MIRAS, CVO Scala en CVO Cervo-Go zetten, onder coördinatie van Huis van het Leren een grensoverschrijdende op in de opleiding computeroperator. Binnen deze proeftuin wisselen de projectpartners kennis, ervaring en materiaal uit om te komen tot best practices voor werkplekleren in de opleidingen binnen het secundair volwassenenonderwijs. Onder andere via kleinschalige uitwisselingsacties die gefinancierd worden door het LES Fonds krijgen scholen, bedrijven en besturen uit de Euregio Scheldemond de kans om elkaar over de grenzen heen (beter) te leren kennen. Daarnaast wordt er volop geëxperimenteerd met authentieke leertaken, die inspelen op de acute computernoden n.a.v. de coronacrisis.