Jaarverslag 2022

In 2022 startten we 1.290 nieuwe dossiers op voor volwassenen met een leervraag.

We constateren, net zoals vorige werkjaren, dat meer mensen nood hebben aan begeleiding (42%). Daarbovenop wordt in 24% van de dossiers geen begeleiding opgestart, maar wordt er wel afgestemd met andere begeleidingsdiensten (infobemiddeling). Volwassenen komen met een verscheidenheid aan leervragen bij onze leerloopbaanbegeleiders terecht. Elke volwassene die bij Leerwinkel terecht komt, krijgt een advies op maat.

Huis van het Leren richt zich in de werking op levenslang en levensbreed leren voor alle volwassenen, maar wil hierbij specifieke aandacht aan kansengroepen besteden. Via projectwerking heeft Huis van het Leren al heel wat expertise opgebouwd met betrekking tot specifieke doelgroepen, zoals gedetineerden, werkzoekenden en anderstaligen

Daarnaast initieert Huis van het Leren ook initiatieven tot levenslang leren waarbij de focus op samenwerking en afstemming centraal staat. Via Experttalks, workshops en evenementen zorgt Huis van het Leren in samenwerking met partners voor sensibilisering en kennisdeling. Ook behouden we de focus op lacunes in het aanbod levenslag en -breed leren. Consulenten en trajectbegeleiders die werkzoekenden advies geven over digitale skills, worstelen met het gericht kunnen doorverwijzen van hun cliënt naar het best passende opleidingsaanbod. Met de ontwikkeling van het online platform Digiwijzer, kan hierop worden ingespeeld.

Tenslotte heeft Huis van het Leren ook een signaalfunctie. Onderzoek toont aan dat er een complex samenspel is tussen motivatie, drempels en hefbomen die de potentiële leerder beïnvloeden om tot opleidingsdeelname te komen. We dienen te streven naar een positieve balans van de drempels en hefbomen die de burger ondervindt om opleidingsdeelname te faciliteren.